Splayfoot (Pes Transversoplanus): Diagnostické testy

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetreniea povinné laboratórne parametre na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • Na ďalšie sledovanie sú zvyčajne indikované röntgenové vyšetrenia