Spirometria: definícia, dôvody, postup, analýza

Spirometria: Kedy je to potrebné?

Dôvody pre spirometrické vyšetrenie zahŕňajú:

  • Objasnenie príčiny chronického kašľa alebo dýchavičnosti (dyspnoe)
  • Podozrenie na choroby dýchacích ciest, pľúc či srdca
  • Podozrenie na choroby dýchacích svalov
  • chronické užívanie tabaku
  • vyšetrenie funkcie pľúc pred operáciou
  • všeobecná preventívna zdravotná starostlivosť
  • pracovno-zdravotná prehliadka na prevenciu a diagnostiku chorôb z povolania

Spirometria: Prevedenie

Pri spirometrii pacient dostane náustok, ktorý sa stane meracím zariadením a ktorý by mal pevne držať oboma perami. Nos má uzavretý nosnou sponou. Na pokyn lekára teraz pacient vdychuje a vydychuje cez náustok asi päť až desať minút: Po čo najhlbšom nádychu by mal pacient čo najrýchlejšie a najsilnejšie vydýchnuť.

Aby bol nález zmysluplný, je veľmi dôležité, aby pacient pri vyšetrení presne dodržiaval pokyny lekára a dobre spolupracoval.

Bronchospazmolýzny test

V niektorých prípadoch (napr. pri diagnostike CHOCHP alebo astmy) lekár kombinuje spirometriu s iným meraním:

Porovnanie nameraných hodnôt pred a po podaní lieku pomáha lekárovi zúžiť diagnózu respiračnej poruchy. Ak sa jednosekundová kapacita pri druhom meraní v porovnaní s prvým meraním do určitej miery zlepšila, bronchodilatátor rozšíril predtým zúžené dýchacie cesty – pacient pravdepodobne trpí astmou.

Spirometria: vyhodnotenie

Choroby so zúženými dýchacími cestami napríklad vykazujú predĺžený a znížený výdych. Tiffeneau index (= pomer medzi jednosekundovou kapacitou a vitálnou kapacitou) sa potom zníži.

Ak je vitálna kapacita znížená, môže to byť spôsobené zníženou rozťažnosťou pľúc (obmedzenie) alebo pľúcnou hyperinfláciou (emfyzém). Na rozlíšenie medzi týmito dvoma možnými príčinami sú potom potrebné ďalšie vyšetrenia.

Spirometria: Aké sú riziká?

Spirometria je jednoduchý a prakticky bezrizikový zákrok. Hlboké dýchanie môže niekedy spôsobiť podráždený kašeľ a sucho v ústach alebo mierne závraty. Oboje však rýchlo zmizne.