Spinálna stenóza - cvičenie 2

Statická flexia: Na zintenzívnenie pohybu z cviku 1 je možné rukou vyvinúť mierny tlak na bradu. Najlepšie je urobiť to s odstupom medzi indexom prst a palec. Toto umiestnite do jamky pod spodnou časťou peru a zdvihnite predlaktie aby bola rovnobežná s podlahou (nedochádza tak k páčkovým pohybom).

Teraz jemne zatlačte na hlava ďalej do pohybu, pozíciu krátko podržte (asi 5 - 10 sekúnd) a potom ju znova uvoľnite. Pokračujte ďalším cvičením.