Spinálna svalová atrofia: prevencia

Skríning novorodenca na spinálna svalová atrofia (SMA) je žiaduce stanoviť diagnózu včas, aby bolo možné postihnutého liečiť.