Spinálna svalová atrofia: lieková terapia

Terapeutické ciele

 • Zmiernenie symptomatológie a nepohodlia
 • Spomalenie postupu
 • Liečenie

Terapeutické odporúčania

 • Nusinersen (Spinraza; liek z triedy antisense oligonukleotidov; v Nemecku k dispozícii od júla 2017): Jedná sa o jednovláknovú nukleovú kyselinu, ktorá sa viaže na komplementárny intrón (nekódujúca oblasť transkriptu pre-RNA) 7 pre-mRNA SMN2 (mRNA spracovávaniu), zabraňujúcemu odstráneniu exónu 7 spliceozómom (štruktúra v eukaryotickom jadre, ktorá sa podieľa na gen výraz). Výsledkom je regulácia (tj zvýšená syntéza) proteínu SMN2. Vďaka tomu môžu byť motorové míľniky dosiahnuté u 51% detí do 12 rokov. Podáva sa intratekálne * bedrovou cestou pichnutie umožniť prechod cez krv-mozog bariéra a tým vstup do motorických neurónov. Liečba je schválená pre všetky vekové skupiny a všetky typy SMA. * Injekcia do tekutinou naplneného priestoru medzi arachnoidom (pavučinou) a pia mater (tvrdé) meninges), subarachnoidálny priestor.
 • Zolgensma (gen terapie; schválené iba v USA od mája 2019): ide o zavedenie intaktného génu SMN1 do jadra alfa-motoneurónov pomocou vektora (plazmidu (molekuly DNA v tvare kruhu) extrahovaného z adenovírusu). Skutočná vírusová DNA bola modifikovaná takým spôsobom, aby nedošlo k replikácii ani transkripcii (syntéza RNA pomocou DNA ako šablóny) vírusových génov. Táto náhrada gen zostáva dlhodobo v stabilnom stave. U detí vo veku do 2 rokov prechádza Zolgensma cez krv-mozog bariéra po intravenóznom podaní správa a nakoniec sa dostane k alfa-motoneurónom miecha a mozgový kmeň. Je teda primárne vhodný na liečbu SMA typu 1. Po terapie, nezávislé sedenie a chôdza, ako aj normálny vývin jazyka sa pozorujú u viac ako 90% postihnutých osôb.
 • Pozri časť „Ďalšia terapia“.

Aktívne zložky

 • Spôsob účinku nusinersen (spinraza; liek triedy antisense oligonukleotidov, ASO): zmena spôsobu zostrihu pre-mRNA prostredníctvom SMN2 → tvorba kompletného a funkčného proteínu SMN vo väčších množstvách.
 • Dávkovanie: 4 podania do 2 mesiacov (= fáza nasýtenia), každé intratekálne do bedra pichnutie; fáza údržby: re-správa každé 4 mesiace.
 • Vedľajšie účinky: poruchy zrážania, trombocytopénie (nedostatok doštičky krvné doštičky v krv) a pečeň a oblička dysfunkcie.
 • Spôsob účinku Zolgensmy: náhrada génov terapie (popis pozri vyššie); inzercia intaktného génu SMN1 do a-motoneurónov s použitím adeno-asociovaného vírusového vektora. Α-motoneuróny inervujú svalové bunky zodpovedné za vykonávanie pohybu.
 • Indikácia: liečba dojčiat a detí s spinálna svalová atrofia (SMA) s hmotnosťou do 21 kilogramov.
 • Vedľajšie účinky: akútne pečeň úraz alebo prechodné (dočasné) zvýšenie transamináz (špeciálne pečeňové hodnoty).

Iná alternatíva terapie

 • Risdiplam: ide o jednovláknový oligonukleotid s rovnakým účinkom ako nusinersen. Je však schopný prekročiť hematoencefalickú bariéru, umožňujúce ústne podanie vstrebávanie. Počas 12-mesačného obdobia liečby bolo pozorované zdvojnásobenie sérových hladín proteínu SMN2. Štúdia fázy 2 SUNFISH časť 180: 25 detí a mladých dospelých (dva až 2 rokov) s SMA typu 3 a typu 12 počas 1 mesiacov dostávalo buď risdiplam ( XNUMX x denne orálne) alebo placebo. To malo za následok zvýšenie motorických schopností [časť 1: 3] Indikácia: Liečba spinálna svalová atrofia u dospelých detí vo veku najmenej 2 mesiace. Je to po prvýkrát v USA pre potraviny a liečivá Administrácia schválila orálny liek na liečbu spinálna svalová atrofia v 2020.