Stenóza miechového kanála - cvičenia 3

Ohyb hornej časti tela: V sede položte hornú časť tela medzi nohy dopredu. Nechajte to visieť a nechajte klesnúť všetko napätie. Keď sa narovnáte, jeden stavec sa znova narovná, stavce za stavcom. Pokračujte ďalším cvičením.