Blokáda chrbtice: liečba, príznaky

Stručný prehľad

  • Liečba: rozsah pohybových cvičení, analgetiká, manipulácia alebo mobilizácia pomocou metód manuálnej terapie.
  • Príznaky: V závislosti od postihnutej oblasti bolesť pri pohybe, vyžarujúca napríklad do hlavy, brucha a hrudníka; v závislosti od regiónu bolesti hlavy, nevoľnosť; korelácie nie sú vedecky presvedčivo objasnené
  • Príčiny a rizikové faktory: Blokáda stavcov, ktorá ešte nie je vedecky dokázaná, prípadne podnety bolesti, napríklad v dôsledku nesprávneho zaťaženia od stavcových kĺbov, spôsobujú pretrvávajúce kŕče svalov
  • Diagnóza: Na základe symptómov, fyzického vyšetrenia; zobrazovacie postupy, ako je röntgen alebo magnetická rezonancia na vylúčenie herniovaného disku alebo nádorov.
  • Prognóza: Vertebrálne blokády sa často vyriešia samy; rôzne metódy pomáhajú dobre; musia sa vylúčiť závažné príčiny, ako sú herniované platničky alebo nádory
  • Prevencia: Chrbtovo zdravé správanie, ako sú určité techniky nosenia, zdvíhanie ťažkých bremien z kolien, pravidelné cvičenie, kompenzácia pohybu pri sedavých činnostiach

Čo je to vertebrálna blokáda?

Ďalšie názvy pre kĺbovú blokádu sú segmentálna dysfunkcia a reverzibilná hypomobilná kĺbová dysfunkcia: „reverzibilná“ znamená dočasná, „hypomobilná“ znamená obmedzenú pohyblivosť, „kĺbová“ je odvodená z latinského slova pre kĺb (articulatio) a „dysfunkcia“ znamená poruchu.

Blokáda stavcov sa vyskytuje v rôznych častiach chrbtice – krčná chrbtica (blokáda krčnej chrbtice), hrudná chrbtica (blokáda hrudnej chrbtice) alebo drieková chrbtica (blokáda driekovej chrbtice). Špeciálnym prípadom je blokáda sakroiliakálneho kĺbu (sakroiliakálny kĺb, ISG).

Koncept vychádza z predpokladu, že blokády stavcov sa vyskytujú častejšie, sú hlavne neškodné a v mnohých prípadoch samy vymiznú.

Koncept vertebrálnej blokády je kontroverzný a nie je vedecky podložený metódami medicíny založenej na dôkazoch.

Ako sa dá vyriešiť blokáda stavcov?

Ak je to potrebné, lekár uľaví od bolesti vertebrálnej blokády pomocou liekov proti bolesti. To tiež pomáha uvoľniť svaly – ako napríklad aplikácia tepla alebo myorelaxancií (svalové relaxanciá).

Riešenie vertebrálnych blokád pomocou manuálnej terapie

Manuálna medicína (chiropraktika) v zásade odporúča dve terapeutické techniky na blokádu stavcov – mobilizáciu a manipuláciu:

Pri mobilizácii terapeut alebo lekár vykonáva opakované pomalé pohyby kĺbu v obmedzenom smere pohybu vo forme ťahu (pozdĺžna trakcia) a/alebo posuvného pohybu. Takto by sa mal obmedzený rozsah pohybu postupne rozširovať.

Pri manipulácii by mal krátky, rýchly, cielený pohybový impulz vo „voľnom“ (t.j. nie bolestivo obmedzenom) smere pohybu uvoľniť blokádu stavcov. Niekedy je počuť praskanie. Manipuláciu môže vykonávať len špeciálne vyškolený lekár. V určitých situáciách nie je povolený (kontraindikovaný), napríklad pri zápalových procesoch, ťažkej osteoporóze alebo psychických poruchách.

Blokády je možné odstrániť nezávisle rôznymi cvičeniami v zmysle manuálnej medicíny. Cvičenia na to by však mal učiť skúsený lekár.

Metódy manuálnej medicíny (chiropraxe) patria do oblasti alternatívnej alebo komplementárnej medicíny. Je určený na liečenie porúch pohybového aparátu najmä výlučne manuálnymi metódami, t.j. metódami cvičenými „rukou“. Chiroterapia pritom čerpá z metód osteopatie a chiropraxe. Zodpovedajúce vzdelávacie kurzy sú uznávané štátnymi lekárskymi asociáciami a vyškolení lekári môžu po absolvovaní skúšky používať dodatočný titul manuálna terapia alebo chiropraktika. Metódy manuálnej medicíny sú však z vedecko-vedeckého medicínskeho hľadiska kontroverzné a nepovažujú sa za medicínu založenú na dôkazoch.

Aké sú príznaky?

Blokáda hrudného stavca často spôsobuje aj lokálnu bolesť, ktorá niekedy vyžaruje (napríklad do brucha). Bolesť pri takejto blokáde hrudnej chrbtice je často závislá od pohybu alebo dýchania. Spájajú sa s ňou aj príznaky ako nevoľnosť, ťažkosti s dýchaním či bolesť na hrudníku.

Blokáda driekovej chrbtice (blokáda driekovej chrbtice) sa v mnohých prípadoch prejavuje aj náhlou bolesťou. Niekedy sa vyskytujú akútne počas pohybu („lumbago“). V niektorých prípadoch vyžarujú do nôh.

V dôsledku bolesti spôsobenej blokádou pacienti často zaujmú nútenú polohu (odľahčujúcu), ktorá má za následok zvyčajne dlhotrvajúcu bolestivú námahu a napätie.

Mnoho pacientov uvádza, že vertebrálne blokády sa vyskytujú znova a znova.

Príčiny a rizikové faktory

Mechanizmus vertebrálnych blokád ešte nie je vedecky presvedčivo dokázaný a je založený skôr na empirických hodnotách.

V minulosti sa za základ blokády stavcov považovalo mechanické zachytenie takzvaných fazetových kĺbov na stavcoch.

Dnes sa predpokladá, že podnet k bolesti je vyvolaný týmito nervami, napríklad trhavými pohybmi alebo neustálym nesprávnym zaťažovaním. V dôsledku tohto bolestivého stimulu sa reflexne napínajú pripojovacie svaly. Podľa novších teórií tento svalový kŕč tvorí vertebrálnu blokádu a nie, ako sa predtým predpokladalo, zachytenie vertebrálnych kĺbov.

Odborníci predpokladajú, že vertebrálna blokáda má aj tieto príčiny:

  • Patologické zmeny na kĺbových plochách, napríklad v dôsledku preťaženia, traumy, zápalu, nedostatku pohybu alebo metabolických porúch
  • Napätie alebo skrátenie svalov spojené s kĺbom
  • Bolestivé podnety (nociceptívne aferenty) pri akútnych alebo opakovaných nesprávnych záťažiach
  • Bolestivé podnety z vnútorných orgánov, ktoré vedú k bolestivému tvrdnutiu svalov (tvrdé napätie)

Z hľadiska psychosomatickej interakcie terapeuti diskutujú o tom, či sa psychické problémy niekedy prejavujú aj fyzicky, napríklad blokádami stavcov.

Vyšetrenia a diagnostika

Ak máte pocit, že je niektorý stavec (napríklad hrudný) zablokovaný, najskôr navštívte svojho rodinného lekára. V prípade potreby vás pošle k špecialistovi (napríklad k ortopédovi).

Po tejto diskusii o anamnéze nasleduje fyzické vyšetrenie. Pri tomto vyšetrení lekár kontroluje pohyblivosť chrbtice v rôznych úsekoch.

Zobrazovacie postupy (napríklad röntgen alebo magnetická rezonancia, MRI) slúžia predovšetkým na vylúčenie iných možných príčin bolesti chrbta, ako sú úrazy, zápaly či nádory. Herniované platničky alebo zápalové procesy ako fazetový syndróm tiež vyslovene nie sú blokádami stavcov. Lekár podľa toho vyšetruje aj v tomto smere.

Priebeh ochorenia a prognóza

Pomocou manuálneho ošetrenia sa dá uvoľniť blokáda v chrbte. Niekedy to však ani nie je potrebné, pretože blokáda stavca sa často po niekoľkých hodinách či dňoch spontánne upraví.

Prevencia

Pojem blokády stavcov nie je úplne pochopený. Prax však ukázala, že takzvané zdravé správanie pomáha predchádzať nielen blokádam stavcov, ale aj iným poškodeniam pohybového aparátu. Patria sem napríklad určité techniky správneho zdvíhania ťažkých bremien, pravidelné cvičenie ako šport a prestávky pri sedavých činnostiach.