SPECT: Čo to znamená

Čo je SPECT?

SPECT vyšetrenie je diagnostickým opatrením z oblasti nukleárnej medicíny. Skratka SPECT znamená jednofotónová emisná počítačová tomografia. Ide o vyšetrovací postup, ktorý možno použiť na vizualizáciu metabolických procesov v rôznych orgánoch. Lekár na tento účel používa rádioaktívne látky nazývané indikátory.

Špeciálna forma: SPECT/CT

SPECT je vhodný na hodnotenie metabolizmu jednotlivých orgánov. Nedá sa však použiť na posúdenie ich štruktúry – to si vyžaduje konvenčné zobrazovanie, napríklad röntgen alebo počítačovú tomografiu (CT). Existuje však aj kombinovaný postup SPECT a CT: SPECT/CT kombinuje informácie o štruktúre orgánu s informáciami o jeho funkčnosti.

Kedy sa vykonáva SPECT?

Medzi ďalšie aplikácie SPECT patria:

  • Zmeny kostného metabolizmu (pri nádoroch alebo zápaloch kostí)
  • ochorenia mozgu (Alzheimerova demencia, epilepsia alebo Parkinsonova choroba)
  • nádory produkujúce hormóny (neuroendokrinné nádory)

Čo sa robí počas SPECT?

Vyšetrenie je možné vykonať ako v ambulancii špecializovaného lekára, tak aj v nemocnici. Po prvé, lekár poskytne pacientovi žilový prístup pomocou ihly v ohybe paže alebo zadnej časti ruky. Môže to použiť aj na podanie sedatív, ak si to pacient želá. Predovšetkým však využíva prístup na vloženie rádioaktívneho stopovacieho materiálu. Ten sa potom krvným obehom distribuuje do celého tela. Môže trvať niekoľko minút alebo dokonca hodín, kým sa nahromadí vo vyšetrovanom orgáne. Počas tejto doby by mal pacient ležať uvoľnene a nehybne, aby neovplyvňoval metabolizmus.

Trvanie vyšetrenia môže byť viac ako hodinu. Pacient však v tomto čase nezostáva sám, ale dohliadajú naň asistenti alebo lekár. Ak sa teda cíti nepríjemne, môže zavolať a vyšetrenie sa môže zastaviť.

Aké sú riziká SPECT?

Samotný SPECT je pre pacienta nebolestivé vyšetrenie. Iba podanie rádioaktívnych indikátorov môže spôsobiť bolesť alebo infekciu v mieste vpichu, ako aj poškodenie nervov alebo ciev. Neznášanlivosť na značkovač je extrémne zriedkavá.

Čo si musím uvedomiť po SPECT?

Po SPECT nesmiete viesť vozidlo, ak ste dostali sedatívum. Preto je najlepšie dohodnúť si, aby vás niekto z dohodnutého stretnutia vyzdvihol.