Mimoriadna dovolenka na narodenie: Čo hovorí legislatíva

Narodenie: človek tam chce byť

Trend posledných desaťročí pokračuje: Čoraz viac mužov chce byť svedkom narodenia svojho dieťaťa. V osobitných prípadoch si môžu zamestnanci na tento účel uplatniť mimoriadne voľno, t. j. pracovné voľno s náhradou mzdy.

Typické dôvody mimoriadnej dovolenky:

  • Narodenia
  • svadobné
  • Premiestnenie
  • Smrť príbuzného

O prípadnom nároku na mimoriadnu dovolenku pri pôrode rozhoduje:

  • Pracovná zmluva
  • Podniková zmluva alebo kolektívna zmluva

Koľko dní mimoriadnej dovolenky?

Narodenie je častým dôvodom na udelenie mimoriadnej dovolenky. Z čisto právneho hľadiska majú budúci otcovia nárok aj na mimoriadne voľno pri pôrode. Právny základ na to poskytuje zákonník práce s § 616. Neuvádza však, koľko dní možno čerpať.

Ak naopak nie je v písomných zmluvách uvedené osobitné ustanovenie, použije sa § 616. Preto sa včas poraďte so zamestnávateľom, či a koľko dní mimoriadnej dovolenky dostanete.

Dôležité vedieť: Ak pôrod pripadne na nedeľu, štátny sviatok alebo počas vašej riadnej dovolenky, mimoriadne voľno si spätne nemôžete uplatniť. Ani v prípade flexibilného pracovného času nemáte nárok na platené voľno počas základnej pracovnej doby.

Pracovná zmluva často obsahuje ustanovenia o mimoriadnej dovolenke. Ak by si budúci otcovia chceli vziať mimoriadnu dovolenku pri pôrode, pomôže, ak si najprv preštudujú túto písomnú dohodu. Oplatí sa porozprávať aj so zamestnávateľom alebo s HR oddelením. O mimoriadnej dovolenke pri pôrode sú zamestnanci spravidla informovaní priamo.

Mimoriadne voľno podľa podnikovej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy

Ak v príslušnej pracovnej zmluve nie je ustanovené o mimoriadnej dovolenke, možno uviesť odkaz na platnú kolektívnu zmluvu alebo existujúcu pracovnú zmluvu. Ten zvyčajne určuje podmienky, za ktorých sa mimoriadna dovolenka poskytuje a koľko dní sa mimoriadna dovolenka poskytuje.

Musí byť muž ženatý?

Zo zákona nemajú slobodní muži nárok na mimoriadne voľno pri pôrode. Mimoriadnu dovolenku majú len ženatí muži a muži v partnerstve podobnom manželstvu zaregistrovanému podľa zákona o občianskom partnerstve (LPartG).

Mimoriadna dovolenka pri narodení: štátni zamestnanci a štátna služba

Štátni zamestnanci, sudcovia a väčšina štátnych zamestnancov majú nárok na jeden deň mimoriadneho voľna pri narodení vlastného dieťaťa. Štátni zamestnanci žijúci v manželstve podľa zákona dostávajú aj jeden deň mimoriadneho voľna pri narodení mimomanželského dieťaťa.

Narodenie vytvára výnimky