Sotalol: Účinky, použitie a riziká

sotalol je farmakologické činidlo, ktoré patrí do kategórie betablokátorov. Droga sa primárne používa na liečbu srdcové arytmie. sotalol je špeciálny betablokátor, ktorý nemá a fenol éter štruktúra. Vo svojej štruktúre látka tiež pripomína beta-izoprenalín.

Čo je sotalol?

Droga sotalol patrí medzi beta-blokátory, ktoré nie sú selektívne. Je to preto, že sa liek špecificky neviaže na beta-1 adrenergné receptory. Na rozdiel od drogy oxprenolol a acebutolol, nemá takzvanú sympatomimetickú aktivitu. Látka sotalol sa v zásade vyskytuje vo forme racemátu. Preto draslík kanály sú blokované. Liečivo sotalol má navyše L-formu, preto je účinný ako betablokátor. Liečivo má tiež takzvanú enantiomérnu jednotku, ktorá ovplyvňuje účinnosť látky.

Farmakologický účinok

V podstate spôsobuje droga sotalol draslík kanály uzavrieť. Z tohto dôvodu patrí liek sotalol do tretej triedy antiarytmík drogy. Liek predlžuje refraktérne obdobie rovnako ako akčný potenciál. Blokuje tiež špecifické receptory beta-1 vo vnútri bunky srdce. Výsledkom je, že rýchlosť vedenia a kontraktilita srdce svaly sú znížené. Frekvencia ďalej srdce ako aj vzrušivosť srdca sú znížené. Okrem toho, inhibícia sympatických nervový systém rovnako ako vylučovanie opraty. Teda z dlhodobého hľadiska pacient krv tlak klesá. Všetko antiarytmické drogy tretej triedy sa vyznačujú tým, že blokujú draslík kanály. Aktívna zložka sotalol konkrétne spomaľuje prúd draslíka, ktorý je zodpovedný za repolarizáciu. Špeciálne elektrofyziologické merania preukázali, že: akčný potenciál izolovaných buniek srdcového svalu sa predlžuje. Vďaka tomu sa predlžuje aj refraktérna doba buniek srdcového svalu. Za to je zodpovedná predovšetkým inhibícia draslíkových kanálov. The biologická dostupnosť účinnej látky sotalol je takmer sto percent. Žiadna väzba na plazmu proteíny je zistiteľný. Možnosti kontroly liečiva sú v zásade dosť obmedzené, pretože plazmatický polčas je približne 15 hodín. Účinná látka sa primárne vylučuje obličkami. Z tohto dôvodu je nevyhnutné upraviť dávka u pacientov s existujúcim poškodením funkcie obličiek. Vďaka svojmu enormne dlhému polčasu v plazme je liečivo sotalol jedným z betablokátorov s najdlhšou dobou pôsobenia.

Lekárske použitie a použitie

Liečivo sotalol sa primárne používa na liečbu rôznych srdcové arytmie. Liečivo je teda takzvané antiarytmikum. Možné oblasti použitia účinnej látky zahŕňajú koronárne choroby srdca, srdcové arytmie a tepny vysoký tlak. Je to preto, lebo liek je tiež schopný znižovať krv Tlak.

Riziká a vedľajšie účinky

Sotalol sa vyznačuje mnohými potenciálnymi nežiaducimi vedľajšími účinkami, ktoré je potrebné zvážiť pred podaním lieku. Blokáda draslíkových kanálov vedie predovšetkým k tomu, že liek v niektorých prípadoch vyvoláva špecifické vedľajšie účinky. Toto tiež odlišuje sotalol od mnohých iných betablokátorov. Hlavnou charakteristikou je, že samotná látka sotalol môže viesť na srdcové arytmie za určitých okolností. Torsade de pointes tachykardia je obzvlášť nebezpečná komplikácia. Niekedy sa to spustí ventrikulárna fibrilácia, ktorá má v niektorých prípadoch za následok okamžitú srdcovú smrť. Takéto vedľajšie účinky sú zjavné najmä v prípade oblička slabosť, vysokádávka príjem a poruchy elektrolytov. Takzvaný syndróm dlhého QT tiež niekedy podporuje podobné vedľajšie účinky. Štúdie lekárskeho výskumu preukázali, že ženy sú trikrát častejšie postihnuté torsade de pointes ako muži tachykardia počas užívania sotalolu. Pre tento dôvod, správa sotalolu by sa malo odradiť, ak sa predĺži čas QT. Liek sotalol je tiež kontraindikovaný v niektorých iných zdravotných podmienkach. Patria sem sínus bradykardia a astma útoky. Je to preto, že v týchto prípadoch je možná takzvaná bronchokonstrikcia, pretože liečivo sotalol aktivuje receptory beta-2. Sotalol by sa nemal používať ani u pacientov s poruchami vodivosti AV. Nakoniec existuje riziko hypoglykémie, najmä u pacientov s cukrovkav dôsledku inhibície glykogenolýzy v dôsledku blokovaných beta-2 receptorov. Medzi ďalšie kontraindikácie patrí tehotenstva a kojenie. Je tomu tak preto, lebo účinná látka sotalol prechádza do materské mlieko. Všeobecne sa nežiaduce vedľajšie účinky a príznaky liečiva sotalol vyskytujú s rôznou frekvenciou. Okrem toho sa líšia v závislosti od konkrétneho prípadu a osoby, pokiaľ ide o ich prejav, závažnosť a kombináciu rôznych vedľajších účinkov. Niektorí pacienti liečení liekom sotalol nemajú vôbec žiadne nežiaduce vedľajšie účinky. U ďalších osôb sú postihnuté mierne až závažné príznaky. Je preto obzvlášť dôležité jednotlivca dôkladne zvážiť rizikové faktory príslušného pacienta, napríklad existujúcich oblička slabosť pred prvým užitím lieku sotalol. V priebehu toho ošetrujúci lekár prediskutuje osobné údaje o pacientovi história medicíny aby sa minimalizovalo riziko vážnych komplikácií pri užívaní lieku. Okrem toho je povinnosťou pacienta okamžite kontaktovať lekára, ak sa vyskytnú akékoľvek príznaky. Možno bude potrebné prerušiť liečbu sotalolom a nájsť alternatívnu terapeutickú možnosť.