Spavá choroba (africká trypanosomiáza): Terapia

Všeobecné opatrenia

  • Chemoprofylaxia sa neodporúča
  • Po infekcii je potrebné rýchlo vyhľadať lekára