Spavá choroba (africká trypanosomiáza): Testy a diagnostika

Laboratórne parametre 1. rádu - povinné laboratórne testy.

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na diferenciálne diagnostické objasnenie.

  • Malý krvný obraz
  • Diferenciálny krvný obraz
  • Zápalový parameter - CRP (C-reaktívny proteín)
  • Pečeň parametre - alanín aminotransferáza (ALT, GPT), aspartátaminotransferáza (AST, GOT), glutamát dehydrogenáza (GLDH) a gama-glutamyltransferáza (gama-GT, GGT), alkalická fosfatáza, bilirubín.
  • Obličkové parametre - močovina, kreatinínu, cystatín C or klírens kreatinínu, Ak je to nevyhnutné).
  • Parametre koagulácie - PTT, rýchle
  • CSF pichnutie (odber mozgovomiechového moku prepichnutím miechový kanál) na diagnostiku mozgovomiechového moku.
  • Krv kultúry, šmuhy z kanalizácie atď.