Spavá choroba (africká trypanosomiáza): Lieková terapia

Terapeutický cieľ

  • Eliminácia patogénov
  • Vyvarovanie sa komplikácií

Terapeutické odporúčania

  • Antiprotozoálne drogy/ lieky na liečbu parazitov infekčné choroby spôsobené prvokmi (jednobunkovými patogénmi) (účinné látky v závislosti od štádia ochorenia).