Syndróm spánkového apnoe: príznaky, príčiny, liečba

Syndróm spánkového apnoe zahŕňa pauzy v dýchanie počas spánku, ktoré sú výsledkom upchatia dýchacích ciest a často sa vyskytujú niekoľko stokrát za noc. Podľa definície sa pozastaví v dýchanie musí trvať najmenej 10 sekúnd po dobu syndróm spánkového apnoe byť podozrivý. The dýchanie pauzy spôsobujú, že trpiaci majú nedostatok kyslík, kvôli čomu zle spia. Pacienti sú teda počas dňa unavení. Ďalej syndróm spánkového apnoe môže mať za následok rôzne sekundárne choroby.
Syndróm spánkového apnoe postihuje asi 4% mužskej populácie (hlavne stredného veku) a 2% dospelých žien (väčšinou po) menopauza - menopauza) a môže viesť k vážnym následkom. Možno ho rozdeliť do nasledujúcich dvoch podskupín.

  • Syndróm obštrukčnej spánkovej apnoe - charakterizovaná prekážkou (zúžením) alebo úplným uzavretím horných dýchacích ciest počas spánku; najbežnejšia forma spánkového apnoe.
  • Syndróm centrálneho spánkového apnoe - charakterizované opakovaným zastavením dýchania v dôsledku nedostatočnej aktivácie dýchacích svalov.
  • Okrem toho stále existujú rôzne zmiešané formy týchto dvoch skupín