Sinuatriálny blok: terapia

Všeobecné opatrenia

  • Preskúmanie trvalej liečby z dôvodu možného účinku na existujúcu chorobu.

očkovanie

Odporúčajú sa nasledujúce očkovania:

  • Očkovanie proti chrípke
  • Očkovanie proti pneumokokom

Pravidelné kontroly

  • Pravidelné lekárske prehliadky

Psychoterapie