Sinuatriálny blok: chirurgická terapia

1. objednávka

  • Vloženie kardiostimulátora