Nemocenské voľno | Príznaky a bolesť zmrznutého ramena

Chorvátska dovolenka

Podľa individuálneho prípadu lekár rozhodne, či a ako dlho je potrebné nemocenské kvôli zamrznutému ramenu. Závisí to do veľkej miery od toho, akej fyzickej záťaži je dotknutá osoba v profesionálnom živote skutočne vystavená. Pacient musí byť tiež chorý odpísaný po dobu dlhšieho rehabilitačného ústavného opatrenia, pretože príslušné rehabilitačné kliniky zvyčajne ponúkajú celodenný program pozostávajúci z rôznych terapeutických opatrení. Aj po rehabilitačnom opatrení je možné, že pacient bude naďalej vyžadovať fyzioterapiu niekoľko týždňov, minimálne ambulantne, a nebude môcť pracovať na plný úväzok.