Nestabilita ramien - náprava konzervatívna

Ak je rameno posunuté príliš ďaleko, šľachy a väzy sa napnú a zabránia ramenný kĺb z posuvného / luxačného. Ak je sila pôsobiaca na spoj zvonka väčšia ako sila pôsobenia šľachy a väzy, kĺb vykĺzne z miesta alebo sa pretiahne. V najhoršom prípade to môže mať za následok trvalú nestabilitu ramien. Nestabilitu ramien môže určiť lekár na základe: história medicíny a fyziologické vyšetrenie.

Fyzioterapia / liečba

Fyzioterapia hrá rozhodujúcu úlohu pri liečbe nestabilít ramien, a to ako konvenčnou metódou, tak aj pred alebo po operácii. Vďaka špeciálnej štruktúre ramenný kĺb, je však mimoriadne dôležité vykonať presnú anamnézu pred začatím liečby, aby nestabilita ramena nebola liečením negatívne podporovaná v najhoršom prípade. V rámci intenzívnej konzultácie s pacientom sa preto terapeut bude snažiť na začiatku určiť presný problém s prihliadnutím na klinické výsledky.

Prostredníctvom konkrétnych otázok a fyziologického vyšetrenia možno zvyčajne zistiť určité vzorce typu nestability ramena, aby bolo možné individuálne prispôsobiť vhodné terapeutické opatrenia. 3 najčastejšie príčiny alebo klinické vzorce nestability ramena sú: TUBS = traumatické, jednosmerné (tj. Iba v jednom smere), Bankartova lézia, chirurgická: Tu je príčinou nestability ramena úraz, napríklad pád pri lyžovaní alebo úraz počas hádzacieho pohybu. Počas liečby je dôležité, aby sa pacient naučil prispôsobovať svoje pohyby tak, aby staré vzorce nespôsobovali nové zranenie.

AMBRI = atraumatické, viacsmerové (vo všetkých smeroch), bilaterálne (z dvoch strán), rehabilitačné a dolné (dolná časť kapsuly): Príčina sťažností tu nie je založená na traume. Problémy sú zvyčajne nejednoznačné, čo je do veľkej miery spôsobené veľmi roztiahnuteľným problémom spojivové tkanivo. Cez konkrétne cviky a pomaly stúpajúci tréning sa snaží stabilizovať nedostatočné spojivové tkanivo.

FI = funkčná nestabilita: pri tejto forme nestability ramena sú problémy obvykle spôsobené svalová nerovnováha. Pri fyzioterapeutickej liečbe tohto vzoru je dôležité trénovať celý reťazec pohybu ramenný kĺb. Atraumatické problémové príčiny majú vo všeobecnosti väčšiu šancu na úplnú rehabilitáciu ako traumatické.

Pre úspech terapie je rozhodujúca disciplína a spolupráca pacienta.

  • TUBS = traumatické, jednosmerné (tj. Iba v jednom smere), Bankartova lézia, chirurgická (operatívna): Príčina nestability ramena tu pramení zo zranenia, napríklad z pádu počas lyžovania alebo zranenia počas hádzania. Počas liečby je dôležité, aby sa pacient naučil prispôsobovať svoje pohyby tak, aby staré vzorce nespôsobovali nové zranenie.
  • AMBRI = atraumatické, viacsmerové (vo všetkých smeroch), bilaterálne (z dvoch strán), rehabilitačné a dolné (dolná časť kapsuly): Príčina sťažností tu nie je založená na traume.

    Problémy sú zvyčajne nejednoznačné, čo je do veľkej miery spôsobené veľmi roztiahnuteľným problémom spojivové tkanivo. Cez špecifické cviky a pomaly stúpajúci tréning sa snaží stabilizovať nedostatočné spojivové tkanivo.

  • FI = funkčná nestabilita: pri tejto forme nestability ramena sú problémy obvykle spôsobené svalová nerovnováha. Pri fyzioterapeutickej liečbe tohto vzoru je dôležité trénovať celý reťazec pohybu ramenného kĺbu.