Cvičenie s nárazom do ramena 1.1

"Bicepsové zakrivenie - východisková poloha “Postavte sa mierne ohnutá a má šírku bokov. Napnite svoje žalúdok a nadlaktie držte pri tele. Ruky sú vo východiskovej polohe takmer úplne vystreté. V oboch rukách držíte váhu, ktorú môžete vyvolať 3x, po 15 opakovaní. Pokračujte ďalším cvikom: „Biceps curl - koncová poloha