Kruhy na pleciach a krku

„Rameno- Krk kruhy “Nechajte ruky visieť na boku tela. Ramená potiahnite dopredu - hore a potom plynulo krúžte dozadu - dole. Pozerajte sa dopredu a udržujte hornú časť tela vystretú.

Najmä keď sú ramená stiahnuté dozadu - dole, hrudná kosť narovná sa. Zakrúžkujte plecia 15-krát dozadu. Nemusíte paralelne krúžiť ramenami, ale môžete pracovať aj ofsetovo. Pokračujte ďalším cvičením