Šok: komplikácie

Nasledujú hlavné stavy alebo komplikácie, ku ktorým môže šok prispieť:

Príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy inde neklasifikované (R00 - R99).

  • Multiorgánové zlyhanie (MODS, Multorgánový dysfunkčný syndróm; MOF: Multiorgánové zlyhanie) - súčasné alebo postupné zlyhanie alebo vážne funkčné poškodenie rôznych životne dôležitých orgánových systémov tela v dôsledku nerovnováhy medzi dopytom po O2 a dodávkou O2.