Usadzovanie | Cvičenie proti šikmej panve

Zúčtovanie

Vykĺbenie panvy je možné, ak panvová šikmosť je spôsobené mechanickým blokovaním. To je prípad, keď sú napríklad jednotlivé stavce posunuté zo svojej prirodzenej polohy, čo vedie k zablokovaniu a obmedzeniu pohybu. Špeciálne vyškolení fyzioterapeuti alebo chiropraktici potom môžu cielenými pohybmi aktívne vrátiť stavce späť do správnej polohy.

Svaly napnuté blokádou by sa potom mali uvoľniť pomocou tepelných aplikácií, masáží a jemne strečing cvičenia a vrátili sa k svojej prirodzenej funkcii. Mnoho ľudí urobí chybu, že po úspešnej úprave upadne späť do starých pohybových vzorcov a nebude ďalej ošetrovať slabé miesto, ktoré môže ľahko skončiť v novom zablokovaní. Preto je veľmi dôležité trénovať, naťahovať a stabilizovať svaly aj po úprave dislokácie, aby bolo možné aktívne predchádzať problémom. Vyrovnanie je všeobecne užitočné, ak sa zablokovanie nevyrieši samo do niekoľkých dní, bolesť je mimoriadne závažné alebo blokovanie zhoršuje funkciu iných štruktúr, najmä nervy. Tieto články by vás tiež mohli zaujímať:

  • Blokáda ISG
  • Blokácia stavcov v BWS

Ako sa kompenzuje šikmosť panvy?

Na kompenzáciu existujúcej panvovej šikmosti existujú rôzne možnosti v závislosti od príčiny panvovej šikmosti:

  • Ak je vychýlenie spôsobené posunom atlas, môže pomôcť napraviť polohu atlasu.
  • Ak to nevedie k požadovanému úspechu, problémom môže byť nesprávne umiestnená čeľusť.
  • v prípade, že panvová šikmosť je spôsobená blokádami chrbtice, svalovými deficitmi alebo napätím, môže sa fyzioterapeut pokúsiť kompenzovať nesprávnu polohu manipuláciou, masážami alebo určitými cvičeniami.
  • v prípade, že panvová šikmosť je kvôli rozdielu v noha vložky vyrobené na mieru môžu poskytnúť úľavu a kompenzovať panvovú šikmosť. Na tento účel je pre pacienta vyrobená špeciálna vložka do topánky, ktorá zvyšuje polohu kratšej noha, čím kompenzuje rozdiel v dĺžke nohy.