Mánia s vlastným zápachom: príčiny, liečba a pomoc

Klam sebazáchovy je klamný obsah, vďaka ktorému pacienti veria v odpudivý zápach. Poruchy vyššieho stupňa ako napr schizofrénie, obsesívno kompulzívna porucha, Alebo mozog pri vývoji klamu hrá úlohu organické poškodenie. Liečba spočíva v kombinácii liekov správa a terapie.

Čo je mánia samostatného zápachu?

Skupina bludných porúch obsahuje rôzne klinické obrazy psychiky. Napríklad bludné poruchy sa výrazne líšia obsahom bludov. V klame pachu samostatného zápachu zodpovedá obsah klamu zlému telesnému pachu. Trpiaci sú posadnutí myšlienkou, že ich vôňa má odpudivý účinok na ostatných. Klam sebazáchovy je tiež známy ako bromidrosifóbia alebo bromóza a pôvodne bol v literatúre popísaný na základe kultúrne špecifického pozadia Japonska. Taijin Kyōfushō sa považuje za prvého deskriptora. Od 1970. rokov sa klamný obsah dostal aj do publikácií v anglickom jazyku. Klinický obraz bol teda oddelený od japonského kontextu a odvtedy je známy ako Olfactory Reference Syndrome. Porucha je dosť zriedkavou obsahovou formou klamu. Medzitýmvôňa klam už nie je samostatnou, monosymptomatickou poruchou, ale stavia sa do kontextu duševných porúch ako napr obsesívno kompulzívna porucha, schizofréniea psychosyndrómy.

Príčiny

Príčiny zápachu mánia môžu to byť kultúrne a individuálne nesprávne pochopenia. Okrem toho môžu rôzne primárne poruchy viesť k symptomatickému obrazu pachu samého seba mánia. Paranoidný schizofrénie je niekedy najznámejšou poruchou s bludnou symptomatológiou. V prípade paranoidnej schizofrénie je klam zvyčajne ego-systonický. To znamená, že pacienti vnímajú zlý zápach ako absolútne logickú a samozrejmú súčasť svojej osobnosti. Ako príznak v kontexte obsedantno-kompulzívnej porucha osobnosti, klam sebazáchovy môže byť rovnako ego-systonický. I-dystónia je na druhej strane často prítomná pre klam v kontexte obsesívno kompulzívna porucha. V takom prípade si pacienti uvedomujú, že ich predstava o nepríjemnom zápachu nie je koherentná. V niektorých prípadoch sa tiež pripisuje klam sebazáchovy mozog-organické poškodenie. V tejto súvislosti napríklad prichádzajú do úvahy degeneratívne choroby ako primárna príčina poruchy bludu. Medzi možnými príčinami často existujú plynulé prechody. Pacienti s bludmi o vlastnom zápachu trpia pomerne charakteristickým súborom nesprávnych vnímaní a nesprávnych úsudkov. Oni tomu veria vôňa odpudivo. Tento dojem je úplne subjektívny a líši sa od objektívnej reality. Mnoho pacientov hovorí o abnormálnych pachových vnemoch vlastnej osoby, ktoré sa vyskytujú hlavne v súvislosti s ich prostredím. Často majú pocit, že gestá, mimika a správanie iných ľudí, ktorí sú s nimi v kontakte, nevyhnutne súvisia s ich odpudivým telesným pachom. Často obsedantne hľadajú organické choroby, ktoré im môžu vysvetliť subjektívne vnímaný zápach ich tela. Nadmerne sa uchyľujú k parfumom a iným prostriedkom na boj proti ich zápachu. Pretože sú trápení sociálnou úzkosťou kvôli svojmu zápachu, často sa dostavuje hanba a spoločenské stiahnutie. V závislosti od primárnej príčiny je klam spojený s ďalšími príznakmi a je vnímaný buď ako súvisiaci s osobnosťou, alebo ako narušujúci osobnosť.

Choroby s týmto príznakom

 • Katatonická schizofrénia
 • Schizofrénia
 • Obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti
 • Mozgový nádor
 • Paranoidná schizofrénia
 • Obsesívno kompulzívna porucha
 • demencie
 • Krvácanie mozgu
 • Schizoafektívna porucha
 • Organický psychosyndróm
 • Zápal mozgu
 • Otras mozgu

Diagnóza a priebeh

Klam samých pachov sa liečil hlavne v súvislosti so zbierkami prípadov. Diagnóza podľa ICD-10 alebo DSM je ťažko uskutočniteľná kvôli prechodom tekutín. Diagnózu v zásade stanoví psychológ alebo psychoterapeut, aj keď v niektorých prípadoch je pre diagnostiku konzultovaný neurológ. Príčinné poruchy mozog orgánový systém je možné detegovať zobrazením, ako je CT alebo MRI. Pretože klam pachu vlastného pachu zvyčajne stojí v kontexte iných chorôb psychiky a zodpovedá tak iba symptómu, často sa s ním zaobchádza ako s klamnou symptomatológiou pre zamestnanie väčšie klinické obrazy, ako napríklad obsedantno-kompulzívna porucha. Prognóza pacientov závisí od všeobecnej poruchy. Ego-systonická klamná symptomatológia je zvyčajne menej liečiteľná ako ego-dystonická klamná symptomatológia kvôli chýbajúcemu uznaniu jej nekonzistencie.

Komplikácie

Klam sebazáchovy je duševná porucha, ktorú je veľmi ťažké liečiť. Pacienti sa domnievajú, že majú veľmi nepríjemný pach a liečba sa zvyčajne uskutočňuje tabletkami. Aj keď táto liečba môže potlačiť príčinu tejto poruchy, nevylieči túto duševnú poruchu. Psychoterapie tu by bolo vhodné, ale veľa pacientov to odmieta. Toto terapie by bolo obzvlášť dôležité, pretože je zrejmé, že telesný pach v žiadnom prípade nepôsobí odpudivo na ostatných ľudí a že je potrebné zmeniť vnímanie postihnutých osôb. Liečba sa dosiahne v tých najvzácnejších prípadoch jednoducho preto, lebo pacient musí „spolupracovať“. Príznaky môže liek obsahovať, pacient je tak „imobilizovaný“ pomocou Tablety. Nie je však zďaleka vyliečený, navyše príčiny tohto ochorenia sú veľmi odlišné. Tieto choroby sú sprevádzané mnohými nepochopeniami, pacienti majú svoj vlastný názor, ktorý je na míle vzdialený realite. Uchádzači vyvodzujú nesprávne závery z gest iných ľudí, sú pevne presvedčení, že mimika a gestá týchto ľudí súvisia s ich nepríjemným zápachom. Často hľadajú organické choroby, aby vysvetlili odpudivý zápach. Aj keď je tento „zápach“ cítiť iba subjektívne, ľudia s týmto ochorením sa čoraz viac sťahujú a ťažko sa zúčastňujú na spoločenskom živote.

Kedy by ste mali ísť k lekárovi?

Je normálne, že máte obavy o svoj dobre upravený vzhľad. To zahŕňa kontrolu možného telesného pachu. Táto kontrola je dokonca žiaduca, pretože telesný pach ostatných je takmer vždy vnímaný ako odpudivý. Je tiež známe, že vôňu vlastného tela vníma sám človek menej intenzívne ako ostatní. Rovnako ako pri používaní parfumu, aj tu sa vyskytuje návykový efekt pre jeho vlastný prirodzene existujúci zápach. Každý, kto sa neustále obáva nepríjemného zápachu, hoci jeho okolie na požiadanie potvrdzuje opak a neexistujú žiadne ďalšie reakcie, ktoré by to naznačovali, by mal uvažovať o návšteve lekára. Je možné, že existuje organický zdravie porucha. Prvou kontaktnou osobou by mal byť rodinný lekár. Vo všeobecnosti pozná svojho pacienta roky a dokáže adekvátne posúdiť jeho obavy. Blud o vlastnej vôni alebo vnímaný vlastný zápach môžu mať a zdravie pozadí alebo môžu byť dôsledkom určitých liekov. Osobné prostredie je niekedy príliš zdvorilé na to, aby poctivo odpovedalo na otázky. V prípade potreby zabezpečí rodinný lekár ďalšie vyšetrenia u špecialistov, najmä psychiatrov, psychológov alebo psychoterapeutov. Klam sebazáchovy môže byť v skutočnosti založený na psychologickej poruche. Dotknutá osoba často nemá vedomie seba. Tu je potrebné, aby rodina a priatelia zorganizovali lekárske ošetrenie pre človeka trpiaceho klamom vlastného pachu.

Liečba a terapia

Liečba pacientov s pachom mánia závisí od hlavnej príčiny. V závislosti od základnej poruchy je možné použiť rôzne terapeutické prístupy. Jedným z nich je konzervatívna liečba drogami. Táto forma liečby nie je vhodná na riešenie základnej príčiny a pôsobí iba proti samotnému symptómu. Pacienti môžu byť pri liečbe drogami dočasne bez príznakov. Táto bezpríznakovosť však nie je ekvivalentná liečbe, pretože príčina nie je eliminovaná. Lieky ako napr neuroleptiká or klomipramín sa používajú na symptomatickú liečbu. O tom, ktorá medikácia je vhodnejšia, sa rozhodne pri primárnej chorobe. Kauzálna forma liečby je psychoterapie, ktorá má v prípade mánií samostatného zápachu obvykle formu skupiny terapie alebo aspoň v kombinácii so skupinovou terapiou.Okrem toho kognitívna behaviorálna terapia môžu byť ponúkané v individuálnych prípadoch, v ktorých sa prehodnocuje pach vlastného tela pacienta a mení sa jeho vnímanie. Liečba forma kognitívne behaviorálna terapia je zvlášť vhodný na kultúrne alebo inak výchovné účely. V súvislosti s organicko-mozgovým poškodením je prioritou liečba príčinných chorôb. Pri degeneratívnych ochoreniach neexistujú žiadne liečivé, ale aspoň oneskorenie choroby drogy k dispozícii. Niekedy je v liečbe schizofrénie najťažšie liečiteľnou ilúzia pachu. Kauzálna liečba sa v tejto súvislosti zvyčajne nedosiahne. Antipsychotiká však môžu zmierniť akútne fázy.

Výhľad a prognóza

Mánia pachu samostatného zápachu je čisto psychologický problém, a preto by malému zápachu mal liečiť aj psychológ. Postihnutý človek skutočne netrpí zápachom, iba si tento príznak predstavuje. To vedie k sociálnej úzkosti a vylúčeniu. Dotknutá osoba sa snaží tlmočiť každé gesto a každú poznámku iných ľudí pachu vlastného tela, a preto si vždy vykladá, že jeho pach nie je pre ostatných ľudí príjemný. To vedie k stresovým situáciám, najmä keď daná osoba prichádza do kontaktu s mnohými ľuďmi. Postihnutý často hľadá príčinu organických chorôb tela a predstavuje si niektoré choroby. Výsledkom sú časté návštevy lekárov, aj keď tu nie je skutočný problém. Toto môže tiež viesť napríklad zanedbávanie pracoviska, ktoré môže viesť k problémom so zamestnávateľom. Oveľa horším príznakom je neustále prevoňanie a umytie tela v mánii spôsobujúcej zápach. To zabráni tomu, aby vlastné telo nepríjemne zapáchalo. Trvalé pranie však poškodzuje prirodzenú ochrannú vrstvu koža a spôsobuje svrbenie pokožky. V žiadnom prípade by sa mánia so zápachom mala liečiť pomocou lekára. Liečba môže trvať niekoľko mesiacov.

Prevencia

Mánia samočinného zápachu môže mať množstvo príčin. Príznaku sa dá zabrániť, iba ak je možné zabrániť týmto príčinám. Pretože degeneratívne choroby mozgu a tiež choroby ako schizofrénia majú často dedičné príčinné faktory, je úplná prevencia prakticky nemožná.

Čo môžete urobiť sami

Vo väčšine prípadov je mánia spôsobená zápachom psychologickým problémom. Preto by mala byť vždy dohodnutá konzultácia s psychológom, aby sa zistili príčiny mánie spôsobenej zápachom a bolo možné proti nej konkrétne bojovať. Mánia bez zápachu vedie veľmi často k nutkavému umývaniu a parfumovaniu. To by malo byť v každom prípade obmedzené, pretože toto správanie ničí prirodzenú ochrannú vrstvu koža. V ideálnom prípade by sa postihnutá osoba mala zdržať nosenia parfumov a iných umývacích prostriedkov, keď sú vonku. Parfumácia a umývanie sú potrebné iba pred odchodom z domu. Ak by mánia samo-zápachu opäť zosilnela, má to často určité spúšťače, medzi ktoré patrí stres najmä. Stres je potrebné sa vyhnúť, je tiež užitočné hľadať rozptýlenie, aby bolo možné obísť mániu samého pachu. Rozhovor s ľuďmi o probléme je vždy užitočný. Lekár dokáže zistiť príčiny problému a špecificky s ním zaobchádzať. Nanešťastie s mániou samého zápachu existuje len málo svojpomocných liekov, ktoré môže postihnutá osoba vziať alebo vykonať sama. Ak koža je už podráždený nutkavým umývaním a parfumovaním, je najvyšší čas vyhľadať radu lekára.