Selén: Situácia v zásobovaní

Selén nebol zahrnutý do Národného prieskumu výživy II (2008). Čo sa týka príjmu selén v nemeckej populácii existujú údaje iba zo štúdie Drobnera a kol. v roku 1996.

Pokiaľ ide o situáciu v oblasti dodávok, je možné konštatovať:

  • V priemere muži berú 41 µg a ženy 30 µg selén za deň pre seba a tým dosiahnuť príjem odporúčaný DGE.
  • Tehotné ženy a dojčiace matky nemajú žiadne ďalšie požiadavky na selén. Podľa toho odporúčanie na príjem selénu priemerne dosahujú aj tehotné a dojčiace ženy.

Pretože odporúčania týkajúce sa príjmu DGE sú založené na potrebách zdravých a ľudí s normálnou hmotnosťou, môže byť nad odporúčanými dávkami DGE ďalšia individuálna požiadavka (napr. Kvôli dnešnej strave, Genussmittelkonsum, dlhodobej liečbe atď.).