Šarlach (Scarlatina): Test a diagnostika

Laboratórne parametre 1. rádu - povinné laboratórne testy.

  • Bakteriológia: detekcia kultúrnych patogénov, zvyčajne z výterov z mandlí alebo rany a prípadne krvná kultúra pre patogén (Β-hemolytický streptokoky) a odpor.
  • Sérológia: AK proti streptokoky (anti-streptolyzín; anti-streptokináza, anti-streptodornáza [= anti-DNAáza B]).