Veslovanie v stoji s Therabandom

"Veslovanie vstať “Postavte sa s mierne pokrčenými kolenami, po celé bedrá. Opraviť a Theraband okolo kľučky dverí a okna. Oba konce potiahnite dozadu vo výške ramien, akoby ste boli veslovanie.

Horná časť tela sa aktívne narovná zdvihnutím hrudná kosť a ťahanie ramien dozadu / dole. Vykonajte dve série po 15 opakovaní. Pokračujte ďalším cvičením