Veslovanie zabránené

"Veslovanie sklonený “Postavte sa s mierne pokrčenými kolenami, po celý bok. Predkloňte sa s rovnou hornou časťou tela a ruky nechajte visieť vystreté. Teraz lakte pevne stiahnite dozadu, aby vaše ruky prišli k vám truhla.

Toto cvičenie môžete robiť aj so závažiami v rukách. Je dôležité, aby chrbát zostal rovný, zatiaľ čo lakte boli stiahnuté dozadu. Pohľad smeruje neustále šikmo nadol. Vykonajte 2 série po 15 opakovaní. Pokračujte ďalším cvičením