Pretrhnutie manžety rotátora - cvičenie 5

Vonkajšia rotácia s fixáciou: The theraband je umiestnený okolo kľučky dverí atď. a držaný v rukách. Nadlaktie, ktorého plece sa cvičia, leží proti hornej časti tela a je ohnutá o 90 ° v lakti.

Otáčajte proti ťahu theraband teraz ovládané smerom von / dozadu. Urobte 2 priechody, každé s 15 opakovaniami. Pokračujte ďalším cvičením.