Rizankizumab

Produkty

Risankizumab bol schválený v Spojených štátoch a v mnohých krajinách v roku 2019 ako injekčné riešenie (Skyrizi).

Štruktúra a vlastnosti

Risankizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka IgG1 produkovaná biotechnologickými metódami.

účinky

Risankizumab (ATC L04AC) má selektívne imunosupresívne a protizápalové vlastnosti. Protilátka sa viaže na podjednotku p19 ľudského interleukínu-23 (IL-23) a inhibuje interakciu s jeho receptorom. IL-23 je prírodný cytokín, ktorý sa podieľa na zápalových a imunitných reakciách. Hrá zásadnú úlohu pri diferenciácii, udržiavaní a aktivite rôznych imunitných buniek (ako napr T-lymfocyty, Pomocné bunky T). Interakcia inhibuje uvoľňovanie prozápalových cytokínov a chemokínov. Terminálny polčas je v rozmedzí 28 dní.

indikácia

Ako prostriedok druhej voľby pri liečbe stredne ťažkých až ťažkých plaketa svrab.

Dávkovanie

Podľa SPC. Liečivo sa injikuje subkutánne: týždeň 0, týždeň 4, potom každých 12 týždňov.

Kontraindikácie

  • precitlivenosť
  • Klinicky významné aktívne infekcie, napr. Aktívne tuberkulóza.

Úplné bezpečnostné opatrenia nájdete na štítku s liekom.

interakcie

živé vakcíny sa nemá podávať počas liečby. Pred začatím liečby by sa malo vykonať požadované očkovanie.

Nepriaznivé účinky

Najbežnejší potenciál nepriaznivé účinky zahrnúť horný dýchacie cesty infekcie, bolesť hlavy, únava, reakcie v mieste vpichu a plesňové infekcie. Risankizumab zvyšuje riziko infekčných chorôb.