Riboflavín (vitamín B2): Hodnotenie bezpečnosti

Skupina odborníkov pre Spojené kráľovstvo pre vitamíny a Minerály (EVM) naposledy hodnotené vitamíny a minerály pre bezpečnosť v roku 2003 a stanovili takzvanú bezpečnú hornú hladinu (SUL) alebo orientačnú úroveň pre každú mikroživinu za predpokladu, že sú k dispozícii dostatočné údaje. Táto úroveň SUL alebo úroveň usmernenia odráža bezpečné maximálne množstvo mikroživiny, ktoré nebude spôsobovať vedľajšie účinky, ak sa užíva každý deň zo všetkých zdrojov po celý život.

Maximálny bezpečný denný príjem vitamínu B2 je 43 mg. Maximálne bezpečné denné množstvo vitamínu B2 je približne 30-násobok denného príjmu odporúčaného EÚ (výživová referenčná hodnota, NRV).

Táto hodnota sa skladá z predpokladaného najvyššieho príjmu v konvenčných potravinách 3 mg denne a príjmu z potravinové doplnky 40 mg vitamínu B2 denne, čo sa považuje za bezpečné.

Údaje NVS II (Národný prieskum výživy II, 2008) o dennom príjme vitamínu B2 zo všetkých zdrojov (konvenčná strava a strava doplnky) naznačujú, že množstvo 43 mg nie je ani zďaleka dosiahnuté.

Nepriaznivé účinky nadmerného príjmu vitamínu B2 z potravín alebo doplnky neboli pozorované.

V jednej štúdii č nepriaznivé účinky sa vyskytli u 49 pacientov po užití 400 mg denne počas troch mesiacov. V dvoch prípadoch sa vyskytli mierne nežiaduce vedľajšie účinky ako napr hnačka a vyskytla sa polyúria (abnormálne zvýšený výdaj moču). Tiež nadmerný príjem riboflavín môže spôsobiť, že moč bude žltooranžový.