Riboflavín (vitamín B2): Funkcie

Tieto flavínovéenzýmy majú veľký význam pre metabolizmus sacharidy, tuky a proteíny - ďalej pre pyridoxín, niacín, kyselina listová a vitamín K metabolizmus.Riboflavín je tiež dôležitý pre regeneráciu „glutatiónového systému“, ktorý zaujíma centrálnu pozíciu vantioxidant sieť “tela: Glutatión reduktáza je enzým závislý od FAD, ktorý uskutočňuje redukciu a tým regeneráciu glutatiónu. Glutatiónperoxidáza - selén-obsahujúci enzým - vyžaduje dva molekuly glutatiónu na odbúranie alebo neutralizáciu agresívneho kyslík molekula, ako je hydroperoxid. Pozor! Redoxný cyklus gutatiónu je jedným z najdôležitejších cyklov ochrany ľudského tela pred agresívnymi kyslík molekuly ako je hydroperoxid.Riboflavín nedostatok je teda spojený s oxidačným stresÚčasť na dôležitom systéme monooxigenázy cytochrómu P450 (xenobiotický detoxikácia). Xantínoxidáza, ďalší enzým závislý od FAD, pomáha pri oxidácii hypoxantínu a xantínu na kyselina močová.Upozornenie!Kyselina močová je jedným z najdôležitejších a najsilnejších voda-rozpustné antioxidanty v krv. Riboflavín nedostatok je spojený so zníženou aktivitou enzýmu xantínoxidáza, čo má za následok zníženie kyselina močová úrovne v EÚ krv.