Reumatoidný faktor

Čo je to reumatoidný faktor?

Reumatoidný faktor je takzvaná autoprotilátka. Ide o obranné látky imunitného systému, ktoré útočia na vlastné tkanivá tela a môžu tak spustiť ochorenie (autoimunitné ochorenie). Ako už názov napovedá, reumatoidné faktory zohrávajú úlohu predovšetkým pri autoimunitnom reumatizme.

Reumatoidné faktory napádajú určité časti (Fc úsek) iných protilátok – konkrétne imunoglobulín G. Sú to teda prakticky protilátky proti protilátkam.

V závislosti od štruktúry sa reumatoidné faktory – ako všetky protilátky (imunoglobulíny) – delia do rôznych tried. Patria sem napríklad imunoglobulín M (IgM), imunoglobulín A (IgA) a imunoglobulín G (IgG). Zistené reumatoidné faktory spravidla patria do triedy IgM (RF-IgM alebo RhF-IgM).

Kedy určujete reumatoidný faktor?

Lekár zisťuje reumatoidné faktory pri podozrení na reumatické ochorenie – najmä reumatoidnú artritídu. Samotný pozitívny výsledok testu však na diagnózu nestačí. RF nie je veľmi špecifická laboratórna hodnota – môže byť zvýšená pri rôznych reumatických ochoreniach, ale aj pri nereumatických ochoreniach či u zdravých jedincov.

Na vyšetrenie lekár odoberie pacientovi vzorku krvi. Reumatoidný faktor sa zvyčajne meria v krvnom sére. Laboratórni lekári môžu na detekciu použiť rôzne techniky (napr. ELISA, rádioimunoanalýzu). V závislosti od spôsobu merania platia rôzne prahové hodnoty, ktoré sa pri prekročení označujú ako zvýšený reumatoidný faktor.

Kedy je zvýšený reumatoidný faktor?

Reumatoidný faktor je len jedným z niekoľkých parametrov používaných na diagnostiku ochorenia.

Reumatoidný faktor pri reumatizme

Okrem reumatoidnej artritídy môže byť test na reumatoidné faktory pozitívny aj pri iných reumatických ochoreniach, t. j. poskytnúť zvýšené hodnoty. Patria sem napríklad tieto ochorenia (v zátvorkách je uvedený podiel pacientov s pozitívnym reumatoidným faktorom):

 • Kryoglobulinémia: forma cievneho zápalu (50 až 100 percent)
 • Sjögrenov syndróm (70 až 95 percent)
 • Systémový lupus erythematosus (15 až 35 percent)
 • Zmiešaná kolagenóza: klinický obraz s príznakmi rôznych autoimunitných ochorení spojivového tkaniva, ako je systémový lupus erythematosus, sklerodermia a polymyozitída, ako aj Raynaudov syndróm (50 až 60 percent)
 • Sklerodermia (systémová skleróza): Súhrnný termín pre autoimunitné ochorenia spojené s tvrdnutím spojivového tkaniva (20 až 30 percent)
 • Juvenilná chronická artritída (10 až 15 percent)
 • Polymyozitída a dermatomyozitída (5 až 10 percent)

Iné príčiny

 • Cirhóza pečene
 • Chronický zápal pečene (chronická hepatitída)
 • Chronické zápalové ochorenia pľúc
 • Zápal vnútornej výstelky srdca (endokarditída)
 • Tuberkulóza
 • salmonelóza
 • sarkoidóza
 • Syfilis
 • Akútne infekcie spôsobené baktériami, vírusmi alebo parazitmi (napríklad mononukleóza, malária)
 • Malígne nádory
 • Po transfúzii krvi
 • Po očkovaní
 • Po chemo- alebo rádioterapii

V neposlednom rade je reumatoidný faktor zistiteľný asi u piatich percent zdravých ľudí – bez akejkoľvek choroby. Najmä vo vyššom veku je mnoho inak zdravých ľudí RF pozitívnych (asi desať percent z tých nad 60 rokov).

Zvýšený reumatoidný faktor bez akýchkoľvek príznakov nemá význam.