Pyriproxifén

Produkty

Pyriproxifen je komerčne dostupný ako spot-on roztok pre mačky. Lieky pre psy sú schválené v mnohých krajinách, ale v súčasnosti nie sú k dispozícii.

Štruktúra a vlastnosti

Pyriproxifén (C.20H19NO3Mr = 321.4 g / mol) je pyridínový derivát odvodený od fenoxykarbu.

účinky

Pyriproxifén (ATCvet QP53AX23) inhibuje vývoj bĺch vajcia a larvy po dobu 3 mesiacov napodobňovaním pôsobenia juvenilného hormónu. Patrí medzi takzvané regulátory rastu hmyzu. Pretože pyriproxifén nezabíja dospelých blchy, je kombinovaný aj s insekticídy ako permetrín.

indikácia

Na potlačenie vývoja bĺch vajcia a blšie larvy u mačiek alebo psov.

Dávkovanie

Podľa príbalového letáku. Liečivo sa aplikuje na koža zvieraťa na dne krk medzi lopatkami. U psov je dávkovanie založené na telesnej hmotnosti.

Kontraindikácie

Nie sú uvedené žiadne kontraindikácie. Úplné bezpečnostné opatrenia nájdete na štítku s liekom.

Nepriaznivé účinky

Možný nepriaznivé účinky zahrnúť miestne koža reakcie ako začervenanie a svrbenie.