PTT: Čo znamená vaša laboratórna hodnota

Čo je to PTT?

Meranie PTT je laboratórny test na kontrolu zrážanlivosti krvi. Používa sa na jednej strane na diagnostiku porúch zrážanlivosti a na druhej strane na posúdenie priebehu niektorých liekov.

Modifikovanou formou vyšetrenia je aPTT (aktivovaný parciálny tromboplastínový čas): tu sa koagulácia aktivuje v laboratóriu pridaním fosfolipidov. To umožňuje testovanie ďalších faktorov podieľajúcich sa na zrážaní krvi.

Kedy sa určuje PTT?

Hodnota PTT v krvi sa v klinickej praxi často stanovuje u pacientov, ktorí sú liečení antikoagulačnými liekmi, ako je heparín. Test umožňuje lekárovi posúdiť účinnosť terapie.

Vyšetrenie sa robí aj pri podozrení na poruchu zrážanlivosti krvi. Takéto podozrenie vzniká napríklad pri častom krvácaní z nosa, spontánnych podliatinách (hematómoch) alebo dlhotrvajúcom krvácaní po úrazoch.

Laboratórna hodnota PTT: Ktoré hodnoty sú normálne?