PTCA: Postup a riziká

čo je PTCA?

Podľa lekárskej definície sa perkutánna transluminálna koronárna angioplastika – alebo skrátene PTCA – používa na rozšírenie zúžení (stenóz) v koronárnych artériách pomocou balónikového katétra. Je to potrebné, ak cievne stenózy bránia prietoku krvi do srdca alebo ho úplne zastavia v prípade infarktu. Potom už nie je orgán správne zásobovaný, čo obmedzuje jeho výkon a za určitých okolností môže byť život ohrozujúce.

Aby sa zabránilo novej stenóze, v priebehu PTCA sa do postihnutej cievy často zavedie stent. Drobná kovová konštrukcia podopiera steny nádoby a tým udržuje nádobu otvorenú.

PTCA sa najčastejšie používa na minimálne invazívnu liečbu stenóz pri ochorení koronárnych artérií (CAD), keď medikamentózna liečba neprináša požadované výsledky alebo je vysoké riziko srdcového infarktu. PTCA sa používa ako akútna liečba po srdcovom infarkte.

PTCA je forma perkutánnej koronárnej intervencie (PCI). Toto je súhrnný termín pre cielené zásahy, ktoré využívajú srdcové katétre na zlepšenie prietoku krvi v zúžených koronárnych artériách. PTCA a PCI sa však často používajú ako synonymá.

Aký je postup pre PTCA?

PTCA začína tým, že lekár prepichne inguinálnu artériu v lokálnej anestézii a opatrne vloží do cievy tenkú ohybnú plastovú hadičku (katéter). Potom to opatrne posunie do koronárnej artérie.

V ďalšom kroku sa cez katéter prevlečie tenký drôt s plochým balónikom na konci do zúženej oblasti v koronárnych tepnách.

Po niekoľkých sekundách (až minútach) sa tlak uvoľní, t.j. soľný roztok sa opäť vypustí a balónik sa vytiahne. Nakoniec lekár zvyčajne zavedie stent, aby udržal postihnutú cievu trvalo otvorenú.

PTCA sa vykonáva pod röntgenovým vedením po injekcii kontrastnej látky. To umožňuje ošetrujúcemu lekárovi kontrolovať správnu polohu katétra, balónika a stentu na monitore.

PTCA: Možné komplikácie

V kardiologickej medicíne (kardiologická medicína) sa PTCA považuje za šetrný a nízkorizikový liečebný postup. Vykonáva sa tisíckrát denne v mnohých nemocniciach a srdcových centrách po celom svete. Ako každý lekársky zákrok však môže spôsobiť komplikácie, aj keď zriedkavé. Patria sem napríklad:

  • Srdcové arytmie
  • @ Infarkt
  • Praskliny v stene cievy
  • Infekcia
  • trombóza
  • embólia