Psychiater: Diagnostika, liečba a výber lekára

Psychiatri liečia duševné choroby ako napr psychóza a depresia. Pritom sa od psychológov odlišujú oprávnením predpisovať lieky. Navyše, psychoterapie je forma liečby z psychiater.

Čo je to psychiater?

Psychiatri liečia duševné choroby ako napr psychóza a depresia. Pritom sa odlišujú od psychológov podľa svojej právomoci predpisovať lieky. Psychiatri sú špecialisti na duševné („psychologické“) poruchy. Aktívni v klinickej psychológii sú špecialisti v ústavnej starostlivosti, zatiaľ čo lekárska psychológia je založená predovšetkým na ambulantnej liečbe. V starnúcej spoločnosti je čoraz dôležitejšia gerontologická psychiatria, ktorá sa zameriava na jednotlivé duševné choroby seniorov. Vysoko špecializovaní psychiatri pracujú aj v oblasti detskej a dorastovej psychiatrie. Psychopatológovia skúmajú a identifikujú definované klinické obrazy, zatiaľ čo farmakopsychiatria sa zameriava na to, ako lieky fungujú. Jedným z prístupov k základnému neurologickému výskumu je biologická psychiatria. Súdna psychiatria má osobitnú spoločenskú zodpovednosť. Školenie a psychiater začína štúdiom medicíny. Po získaní licencie absolvuje štvorročný klinický pobyt a potom je a psychiater.

Ošetrenie

Psychiatri sú konfrontovaní s množstvom klinických snímok. Klinicky významní sú veľmi často pacienti s schizofrénie. Akútne epizódy tejto základnej poruchy sú sprevádzané závažnými psychóza. Jasnými príznakmi sú bludy a halucinácie. Pacienti často počujú hlasy, ktoré im dávajú príkazy a nútia ich k neprístojným činnostiam. Psychiater musí predpisovať psychotropné drogy v týchto závažných prípadoch. Depresia je ďalšie bežné duševná choroba ktoré môžu mať rôzne podoby. Metódy psychoterapie a psychoanalýza tu ponúkajú vyhliadky na úspešnú liečbu. Sprievodný lekár psychiater zvyčajne predpíše tiež antidepresíva. Psychiatri zvažujú schizofrénie a depresia je prevažne genetická. Poruchy osobnosti sú pravdepodobnejšie spôsobené sociálnymi faktormi. Hraničný syndróm, ktorá je spojená s extrémnou emočnou labilitou, je známa ako ťažká porucha. Typickými vlastnosťami poruchy je narušené vnímanie seba a zranenia. Poruchy osobnosti sa liečia hlavne psychoterapeutickými technikami. Liečivá podpora je nevyhnutná nanajvýš vtedy, keď sa vyskytnú sekundárne alebo sprievodné príznaky choroby („komorbidita“). Pre psychiatrov je často ťažké rozlíšiť medzi príznakmi nutkania a inými syndrómami. To platí najmä preto, že nutkanie sa často vyskytuje spolu s poruchy úzkosti („Fóbie“). Psychoterapeutické prístupy v posledných rokoch dosiahli dobrý pokrok v oblasti nutkania a úzkosti. Liečba návykových porúch je tiež úlohou psychiatrov. Detoxikácia podporované liekmi vždy predchádza psychoterapie. Poruchy stravovania ako napr anorexia or bulímia sú zvyčajne klasifikované ako návykové poruchy. Preto tieto poruchy správania lieči aj psychiater.

Diagnostické a vyšetrovacie metódy

Psychiatri diagnostikujú väčšinu duševných porúch na základe rozhovoru s pacientom. Pri tomto „výskume“ registruje skúsený psychiater aj všeobecné správanie svojho náprotivku. Samotná reč tela môže prezradiť veľa, pretože mimika a gestá tiež otvárajú pohľad do života duše. Takto možno odhaliť aj malé klamstvá, napríklad pokiaľ ide o množstvo skonzumovaných návykových látok. Prvé indície z rozhovoru pre pacienta vedú k podozreniam, ktoré je potrebné potvrdiť štandardizovanými dotazníkmi. Tieto metodické dotazníky sú zostavené ako testy s výberom z viacerých možností a sú štatisticky vyhodnotené podľa skóre. Psychiatrovi často pomáha aj rozhovor s príbuznými, pretože sebaponímanie a vnímanie ostatnými sa môžu značne líšiť. V prípade psychiatrických chorôb to platí v ešte väčšej miere. Psychiater musí tiež niektorých pacientov v nemocnici dlhšie sledovať, aby bolo možné stanoviť často zložitú diagnózu. Ošetrovateľský tím tu poskytuje lekárovi nepostrádateľnú pomoc. V prípade mnohých duševných porúch musí psychiater vylúčiť základné fyzické choroby. Preto krv analýzy a Röntgen logické postupy, ako aj EKG a hlavne EEG sú nevyhnutné aj pre prácu psychiatrov.

Na čo by mal pacient venovať pozornosť?

Psychiatri a pacienti pri liečbe spolupracujú ako partneri. Preto je nevyhnutný dôverný vzťah. Ak pacient žiada o ambulantné ošetrenie, je najlepšie sa opýtať svojho lekára primárnej starostlivosti, ktorý psychiatr v súkromnej praxi je vhodný. Je to tak preto, lebo na psychiatrii existuje široká škála špecializácií. Pri prvom rozhovore s psychiatrom pacient zvyčajne rýchlo pocíti, či je osobný vzťah „správny“. Je však potrebné venovať pozornosť tomu, či psychiater diagnostikuje vyrážky alebo predpíše lieky ľahko. Je to preto, lebo niektoré psychotropné drogy, tiež nesú nebezpečenstvo závislosti. Najmä okamžité predpisovanie silných trankvilizérov (benzodiazepíny) obvykle nie je zodpovedným prístupom psychiatra.