Propentofylín

Produkty

Propentofylín je forma filmového filmu tablety komerčne dostupný (Karsivan). V mnohých krajinách je schválený od roku 1986. Tento článok sa týka jeho použitia u psov.

Štruktúra a vlastnosti

Propentofylín (C.15H22N4O3Mr = 306.4 g / mol) je xantínový derivát.

účinky

Propentofylín (ATCvet QC04AD90) je krv podpora toku v mikrocirkulácii a nepriama inhibícia agregácie krvných doštičiek, podpora vlastností prietoku krvi.

indikácia

Na liečbu geriatrických porúch u psov (centrálnych a periférnych poruchy obehu). Prebieha vyšetrovanie s cieľom zistiť, či je možné na liečbu použiť propentofylín demencie a Alzheimerova choroba choroby u ľudí. Droga však na tento účel zatiaľ nebola schválená.

Dávkovanie

Podľa štítku s liekom. tablety sa podávajú dvakrát denne s jedlom alebo bez jedla.

Kontraindikácie

Propentofylín je kontraindikovaný pri precitlivenosti a u gravidných súk. Kompletné preventívne opatrenia nájdete na štítku s liekom.

interakcie

interakcie s inými drogy nie sú známe.

Nepriaznivé účinky

Možný nepriaznivé účinky zahŕňajú alergické koža reakcie ako žihľavka.