Prognóza | Bolesť s artrózou ramena

Prognóza

Ak rameno artróza je detekovaná včas alebo je všeobecne dobre liečená, majú pacienti dobrú nádej na pozitívnu prognózu. Vďaka moderným terapeutickým metódam je možné obnoviť funkčnosť ramena a získať bolesť pod kontrolou, aby boli postihnuté plecom artróza môžu znovu získať kvalitu života prostredníctvom disciplíny a tréningu. Pre úspech terapie je však nevyhnutná spolupráca a dobré konzultácie medzi všetkými zúčastnenými.

Chorvátska dovolenka

Chorý odísť na rameno artróza vždy závisí od závažnosti artrózy, obmedzení, ktoré choroba predstavuje pre postihnutú osobu, a od typu povolania. Povolanie, ktoré si vyžaduje fyzickú prácu, je preto ťažšie zvládnuť artróza ramena ako povolania, ktoré si vyžadujú iba malé množstvo fyzickej práce. Preto lekár, ktorý ošetruje pacienta, vždy rozhoduje o individuálnom prípade. Dĺžka práceneschopnosti sa tiež môže pohybovať od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov.