Prognóza - ako dlho je práceneschopný, ako dlho práceneschopný | Syndróm nárazov ramien

Prognóza - ako dlho je práceneschopný, ako dlho práceneschopný

Prognóza ramena nárazový syndróm závisí od Tieto faktory ovplyvňujú aj dĺžku práceneschopnosti a načasovanie opätovného začlenenia do práce. Trvanie práceneschopnosti samozrejme závisí aj od pracovných podmienok. Vo väčšine prípadov je pacient prepustený z dôvodu práceneschopnosti asi 3 mesiace po dopade na rameno a následnom chirurgickom zákroku. V zložitejších prípadoch, napríklad po šití šľachy alebo na pracoviskách s vysokými fyzickými nárokmi, je možné nemocenskú dovolenku predĺžiť na 6 mesiacov alebo viac.

  • Rôzne podmienky, ako napríklad stav tréningu
  • Vek pacienta
  • Predbežné podmienky alebo možné lézie šliach
  • Osobná iniciatíva vo vzdelávaní
  • Osobná dispozícia na hojenie rán