Aplikácia na predpis: Ako to funguje

Ako získam aplikáciu na predpis?

Keď zákon nadobudne účinnosť, približne 73 miliónov ľudí so zákonným zdravotným poistením bude mať nárok na digitálne zdravotnícke pomôcky.

V rámci implementácie takzvaného zákona o digitalizácii z decembra 2019 môžu lekári a psychoterapeuti predpisovať aplikácie svojim pacientom. Náklady potom uhradí zdravotná poisťovňa. Týka sa to však iba aplikácií, ktoré boli príslušne certifikované. V dôsledku toho je rozsah v súčasnosti stále malý. V adresári DiGA zistíte, ktoré aplikácie sú dostupné na predpis.

Predpis od lekára alebo terapeuta

Lekári a psychoterapeuti môžu predpisovať aplikácie z tohto adresára. Pacientovi vydajú recept na digitálnu aplikáciu. Pacient predloží tento recept svojej zdravotnej poisťovni a dostane kód, pomocou ktorého si môže aplikáciu bezplatne stiahnuť.

Požiadajte priamo zdravotnú poisťovňu

O aplikáciu môžete požiadať aj priamo zo zdravotnej poisťovne bez lekárskeho predpisu. V tomto prípade však musíte preukázať, že aplikácia je vhodná pre vaše príznaky poskytnutím záznamov o liečbe, diagnóz alebo podobne. Potvrdenie od lekára potom nie je potrebné. Najlepšie je vopred sa informovať u svojej zdravotnej poisťovne.

Aké požiadavky musí spĺňať aplikácia na predpis?

Vylúčenie rizík

Každá aplikácia digitálneho zdravia musí prejsť a prejsť testom na Spolkovom úrade pre liečivá a zdravotnícke pomôcky (BfArM), aby mohla byť zaradená do adresára refundovateľných aplikácií digitálneho zdravia (adresár DiGA).

Okrem iného sa kontroluje, či aplikácia môže predstavovať zdravotné riziko pre používateľa a či má aplikácia skutočne medicínsky prínos. Ochrana údajov a užívateľská prívetivosť sú tiež podrobené skúške.

Lekársky prínos

Nie každá aplikácia, ktorá je inzerovaná ako zdravotná aplikácia, sa dostane do adresára. Aby bola aplikácia zaradená do katalógu DiGA, musí

  • uznanie
  • monitoring
  • liečba
  • zmiernenie
  • alebo kompenzácie

chorôb, zranení alebo postihnutí. Tento adresár sumarizuje najdôležitejšie informácie o aplikácii pre lekárov, psychoterapeutov a pacientov.

Jednoduchosť použitia

Aplikácie musia byť tiež ľahko použiteľné a bez reklám. Osobné údaje nemožno použiť na reklamné účely. Všetky lekárske informácie musia byť v súlade s aktuálnymi profesionálnymi štandardmi.

Vývojári aplikácií musia požiadať o zaradenie do adresára. Obdobie hodnotenia BfArM je do troch mesiacov.

Ktoré zdravotné aplikácie sú hradené zdravotným poistením?

Pacienti môžu zistiť, ktoré aplikácie sú už hradené zdravotnými poisťovňami v adresári uhrádzaných digitálnych zdravotníckych aplikácií (adresár DiGA). Zatiaľ (od októbra 2020) sú tam na predpis uvedené iba dve aplikácie: jedna na podporu terapie tinnitu a druhá na zvládanie generalizovaných úzkostných porúch.

V súčasnosti sa testuje ďalších 21 aplikácií. BfArM konzultovalo s výrobcami ďalších približne 75 aplikácií. Ponuka aplikácií lekárov sa tak postupne rozširuje.

Sú vaše zdravotné údaje v bezpečí?

Ochrana údajov a bezpečnosť údajov sú hlavnými prioritami hodnotenia BfArM. Zdravotné údaje sú totiž považované za citlivé osobné údaje a podliehajú osobitnej ochrane. Každá aplikácia na predpis musí spĺňať všetky požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a nariadenia o digitálnych zdravotníckych aplikáciách (DiGAV).

To znamená, že aplikácia nesmie po ukončení aplikácie pokračovať v ukladaní osobných údajov. GDPR výslovne stanovuje, že tieto citlivé údaje musia byť vymazané. Ak výrobca poruší nariadenie, môže byť vyradený z evidencie a pokutovaný.

Aplikácie uvedené v adresári preto ponúkajú určitý štandard kvality. Napriek tomu by ste sa mali so svojím lekárom presne poradiť, či a ktorá aplikácia môže byť užitočná vo vašom individuálnom prípade a aké citlivé údaje aplikácia skutočne vyžaduje pre vašu terapiu.