Predmenštruačný syndróm: komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť predmenštruačný syndróm (PMS):

Psychika - Nervový systém (F00-F99; G00-G99).