Obeh portálu: Štruktúra a funkcia

Čo je to obeh portálnej žily?

Obeh portálnej žily je súčasťou veľkého krvného obehu. Hlavnou cievou je portálna žila (Vena portae hepatis). Dopravuje odkysličenú krv zo žalúdka, čriev a iných brušných orgánov do pečene. Krv obsahuje množstvo látok, ktoré boli absorbované z tráviacich orgánov. Patria sem živiny, ale napríklad aj účinné látky z liekov.

Na čo slúži systém portálnej žily?

Pečeň je totiž centrálnym metabolickým orgánom: Keď krv preteká kapilárnou sieťou pečene, látky absorbované v čreve sa môžu okamžite spracovať – podľa potreby sa ukladajú, transformujú alebo odbúravajú.

Detoxikácia a metabolizmus liečiv

Po vstrebaní v tráviacom trakte sa cez portálny obeh najskôr transportujú aj rôzne lieky do pečene. Časť účinných látok sa tu metabolizuje a len zvyšok ďalej prechádza krvným obehom a môže sa distribuovať do celého tela a uplatniť svoj účinok (first-pass efekt). Aby sa obišiel obeh portálnej žily a tým aj tento efekt prvého prechodu, niektoré lieky sa preto zavádzajú priamo do krvného obehu (ako infúzia alebo injekcia).

Vrátnicový obeh využíva aj žlč produkovaná v pečeni: Žlčovými cestami prechádza do žlčníka (úložisko) a ďalej do čreva, kde podporuje trávenie tukov. Neskôr sa veľká časť žlče reabsorbuje späť do krvi cez črevnú stenu a vracia sa do pečene cez portálnu žilu (enterohepatálny obeh).

Problémy v oblasti obehu portálnej žily

Medzi možné intrahepatálne príčiny patrí akútny alebo chronický zápal pečene (hepatitída), cirhóza pečene, nádory pečene a sarkoidóza. Medzi posthepatálne príčiny krvného protitlaku a tým aj zvýšenia tlaku v portálnom obehu patria srdcové ochorenia, ako je zlyhanie pravého srdca alebo „obrnené srdce“ (pericarditis constrictiva).