Polymorfná ľahká dermatóza: diagnostické testy

Diagnostika zdravotníckych pomôcok nie sú povinné.