Polymorfná ľahká dermatóza: komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť polymorfná ľahká dermatóza:

Koža a subkutánne (L00-L99).

  • Polymorfná ľahká dermatóza sa často sezónne vyskytuje chronickým a opakujúcim sa spôsobom