Polymorfná ľahká dermatóza: Príčiny

Patogenéza (vývoj choroby)

Presná príčina polymorfná ľahká dermatóza nie je známy. V posledných štúdiách sa predpokladá, že po vystavení UV žiareniu je narušená imunitná regulácia. Asi 75% postihnutých jedincov má výhradnú citlivosť na UV-A. 15% vykazuje citlivosť na UV-A / B.

Zistilo sa, že polymorfná ľahká dermatóza tiež sa vyskytuje pri vystavení slnku za sklom.

Etiológia (príčiny)

Biografické príčiny

  • Povolania - povolania s vysokou expozíciou UV žiareniu.

Expozícia životného prostredia - intoxikácie (otravy).

  • Vyvolávacím faktorom je vystavenie svetlu!