Polymenorea: Alebo niečo iné? Odlišná diagnóza

Endokrinné, výživové a metabolické choroby (E00 - E90).

Pozor! polymenorea sa môžu fyziologicky vyskytnúť aj ako normálny variant.