Polymenorea: diagnostické testy

povinný diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Vaginálna ultrasonografia (ultrazvuk vyšetrenie pomocou ultrazvukovej sondy zavedenej do pošvy) - na vyhodnotenie pohlavných orgánov.
  • Abdominálna sonografia (ultrazvuk vyšetrenie brušných orgánov) - hlavne na posúdenie obličiek, nadobličiek a vaječníky (vaječníky).

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti na výsledkoch anamnézy, fyziatrickom vyšetrení, laboratórna diagnostika a povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.