Polyartróza: terapia mikroživinami

V rámci mikroživiny (životne dôležité látky) sa na podpornú liečbu používajú tieto životne dôležité látky (mikroživiny):

  • Chondroitín sulfát
  • glukosamín sulfát

Vyššie uvedené odporúčania pre životne dôležité látky (mikroživiny) boli vytvorené za pomoci lekárskych odborníkov. Všetky tvrdenia sú podložené vedeckými štúdiami s vysokou úrovňou dôkazov. Pre terapie odporúčaní boli použité iba klinické štúdie s najvyšším stupňom dôkazu (stupeň 1a / 1b a 2a / 2b), ktoré vzhľadom na ich vysoký význam dokazujú terapeutické odporúčanie. Tieto údaje sa aktualizujú v určitých intervaloch.

* Medzi dôležité živiny (makro- a mikroživiny) patrí vitamíny, minerály, stopové prvky, esenciálne aminokyseliny, nevyhnutné mastné kyseliny, Atď