Polyartróza: komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť polyartróza:

Muskuloskeletálny systém a spojivové tkanivo (M00 - M99).

  • Aktivovaná artróza
  • Obmedzenie pohybu
  • Nesprávne polohy kĺbov
  • Kontraktúry - trvalé skrátenie svalov s následným obmedzením kĺbov.

Príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy inde neklasifikované (R00 - R99).

  • Chronická bolesť