Fyzioterapia pre deti s napätím ramien a krku

Deti môžu trápiť aj plecia a krk napätie. Najmä keď sa dieťa nehýbe dostatočne alebo sa k tomu pridajú psychologické faktory, ako napríklad príliš veľa stresu a úzkosti, prejaví sa to aj na telesných príznakoch. Po návšteve lekára je fyzioterapeutická prax prvým kontaktným miestom pre malých pacientov. Pri fyzioterapii sa používajú jemné metódy, ktoré sa snažia zmierniť napätie, bojovať proti príčine a zabezpečiť, aby rameno a krk napätie sú minulosťou. Nasledujúce články by vás tiež mohli zaujímať:

  • Bolesť krku
  • Bolesť v ramene - správna fyzioterapia

Fyzioterapia

Pri liečbe detí s ramenom a krk napätie, fyzioterapia sa primárne zameriava na odstránenie príčiny napätia a pomáha dieťaťu uvoľniť svaly a udržať ich dlhodobo pružné. V závislosti od veku dieťaťa môže terapeut dieťa aktívne zapojiť do liečby alebo pasívne vykonávať techniky a cvičenia na dosiahnutie tohto cieľa. Rodičia hrajú pri úspechu fyzioterapie rovnako dôležitú úlohu ako samotné deti, pretože sú tiež zodpovední za zabezpečenie toho, aby pokrok a cvičenia vyvinuté vo fyzioterapii pokračovali aj doma.

Okrem masáží, manuálnej terapie a tepelných aplikácií na uvoľnenie napätých svalov existujú aj rôzne liečebné prístupy, ktoré môže ošetrujúci fyzioterapeut využiť. Patria sem napríklad: Bobathova fyzioterapia pre deti, ktorej cieľom je podpora samoregulácie dieťaťa. Ide o terapeutický koncept na neurofyziologickom základe, ktorý sa dá flexibilne prispôsobiť potrebám dieťaťa a je možné ho kombinovať aj s inými terapiami.

Fyzioterapia podľa Vojtu, popisuje liečebný koncept založený na reflexnej lokomócii. Deti sú umiestnené v rôznych polohách a podnety sa aplikujú na konkrétne oblasti tela, čo vedie k reflexným pohybom. Cieľom Vojtovej metódy je aktivovať svaly tak, aby ovplyvňovali držanie tela a pohybové vzorce detí.

Multidimenzionálna vývojová terapia si kladie za cieľ aktivovať rôzne oblasti ako napr reflex, zmyslová, motorická, svalová aktivita a vnímanie takým spôsobom, že optimálne svalové napätie a dobrý pocit pre telo pomáhajú pôsobiť proti rozvoju problémov pohybového aparátu. Viac informácií o tejto téme nájdete v nasledujúcich článkoch: Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia & koordinácia a Zostatok Výcvik Aká forma liečby je pre dieťa najvhodnejšia, závisí od príčiny a stupňa napätia v oblasti ramena a krku.

  • Fyzioterapia podľa Bobatha pre deti, kde ide o podporu samoregulácie dieťaťa.

    Ide o terapeutický koncept na neurofyziologickom základe, ktorý je možné flexibilne prispôsobiť potrebám dieťaťa a je možné ho kombinovať aj s inými terapiami.

  • Fyzioterapia podľa Vojtu, popisuje liečebný koncept, ktorý sa zaoberá reflexnou lokomóciou. Deti sú umiestnené v rôznych polohách a podnety sa aplikujú na konkrétne oblasti tela, čo vedie k reflexným pohybom. Cieľom Vojtovej metódy je aktivovať svaly tak, aby ovplyvňovali držanie tela a pohybové vzorce detí.
  • Multidimenzionálna rozvojová terapia si kladie za cieľ aktivovať rôzne oblasti ako napr reflex, zmyslová, motorická, svalová aktivita a vnímanie takým spôsobom, že optimálne svalové napätie a dobrý pocit pre telo pomáhajú pôsobiť proti rozvoju problémov pohybového aparátu. Viac informácií o tejto téme nájdete v nasledujúcich článkoch: Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia a koordinácia a tréning rovnováhy